helyesírási ellenőrző program

2015. 03. 27.

Adott a következő mondat: „Soros modell esetén a több szálon való feldolgozásnak olyan eredményt kell adni, mintha egy szál hajtotta volna végre.”
A helyesírás-ellenőrző program az alábbi módosítást javasolja: „Soros modell esetén, a több szálon való feldolgozásnak olyan eredményt kell adni, mintha egy szál hajtotta volna végre.” a következő indokkal: „azonos szerepű mondatrészek közé vesszőt kell tenni”. Szerintem itt nincs ilyenről szó, bár az utóbbi években a program által javasolt írásmód egyre elterjedtebb, én mégis az elsőt tartom helyesnek.

A helyesírási ellenőrző program algoritmusokkal dolgozik, azt érzékeli a beírt szövegben, hogy két -n határozóragos főnév van közel egymáshoz: az esetén és a szálon. Mivel e kettő között nincs és kötőszó, úgy értelmezi, mintha felsorolás tagjai (azonos szerepű mondatrészek) lennének, s ez alapján jelöli a szövegben. Mivel ez nem áll fenn, a két ragos szó nincs egymással ilyen viszonyban, figyelmen kívül kell hagyni a szövegszerkesztő ajánlását, valóban nem kell vessző az esetén után.
A programban be lehet állítani, hogy mellőzze ezt a figyelmeztetést. (Egy ellenpróba: ha a szálon szó végén a ragot megváltoztatja, akkor a program nem javasolja az esetén után a vesszőt.)
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra