alig, majdnem összetételben

2015. 03. 31.

Egyre gyakrabban lehet ilyen szerkezetekkel találkozni, hol külön, hol egybe, hol kötőjellel írva: Egy majdnem-barátom is eljött a buliba. Vagy: Mindenki meglepődött, amikor alig-hajjal jelent meg.
A Tinta Kiadó 2005-ös Nyelvművelő kéziszótárában találtam egy árva aligszoknyát, de azt nem merném szabályként értelmezni.

Az alig, majdnem stb. határozószók főnevekkel alkotott kifejezésekben kötőjellel is kapcsolhatók a költői nyelvben megtalálható szokatlan, egyedi összetételek mintájára: rőzse-dalok, hajdan-volt (OH. 352.), alig-hajjal, majdnem-barátom. De értelmezhetők jelentéstömörítő összetételekként, melyek egybeírandók: alighajjal, majdnembarátom (129. szabálypont). Bár a majdnem barátom esetében a határozószói jelleg még megvan, ezért az alárendelő szószerkezetek írásmódja, a különírás is elképzelhető: majdnem barátom.
(HSz)

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra