humánevolúció

2015. 04. 09.

Hogyan kell írni: humán + evolúció?

Egy korábbi kérdésre adott válasz alapján válaszolunk:
A „humán” melléknév és összetételi előtag egyaránt lehet. A kétféle használat azonban eltér. A melléknévi jelentése az értelmező kéziszótár szerint vagy humánus (régies használatban), vagy pedig a társadalomtudomány(ok) ágait alkotó (tudomány), ezek közé tartozó (tárgy), erre irányuló (érdeklődés). Az „erőforrás” szóhoz kapcsolódva azonban nem ilyen jelentésről van szó, hanem az emberek, személyek alkotta erőforrásról beszélünk, tehát itt csakis összetételi előtagnak tekinthetjük, így egybe kell írnunk. (Hasonló szerkezetek a „humánbiológia”, „humángenetika”, „humánökológia” is, amelyek az emberi fajra utalnak.) Ide sorolhatjuk a „humánevolúció” szót is.
(Vö.: http://www.e-nyelv.hu/2011-03-11/humaneroforras/)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra