Tehetségpont

2015. 05. 22.

Kis vagy nagy kezdőbetűvel kezdődjön az alábbi szövegrészben a Tehetségpont?

A Tehetségpontok létrejöttében döntő tényező az önálló, helyi kezdeményezés, a hálózatban való részvétel önkéntes, csupán egy egyszerű regisztrációt kíván. Bármilyen helyi szerveződés (iskola, pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet, civil szervezet, egyházi intézmény stb.) alapíthat, illetve regisztrálhat Tehetségpontot, fontos elvárás azonban, hogy a szervezet lehetőleg minél sokrétűbb kapcsolatokat építsen ki a tehetséggondozás terén, akár a tehetséggondozásban együttműködő szakemberek bevonása, akár a hálózatos együttműködések révén. Természetesen már maga a regisztráció, és az ehhez kapcsolódó, kereshető internetes felület is egy lehetőség, amely a hálózat kiépülésének irányában hat, ez azonban önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a szervezetek között érdemi szakmai együttműködés alakuljon ki. A kiemelt programok révén megvalósuló szakmai támogatás és tapasztalatcsere, így például a továbbképzések, szakmai találkozók, továbbá a hálózatos együttműködés különbözteti meg a Tehetségpontokat szemléletmódjukban és működésükben a tehetséggondozás más formáitól és a legtöbb közoktatási intézményben egyébként is fellelhető izolált intézményi tehetséggondozási gyakorlattól.

A Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programon belül kiépülő tehetségsegítő hálózat csomópontjaiként intézményes keretek között, regisztrációhoz kötötten, meghatározott feltételekkel működnek a Tehetségpontok, de ezek azonos rendeltetésű, kisebb egységei az intézménynek, amelyek kis kezdőbetűvel írandók. (Mint ahogy a bankfiókok, ld. OH. 219.). Ugyanakkor szemben más intézmények kisebb alárendelt egységeivel, ezek megnevezésében tetten érhető olyan fokú egyediség és egyedítési szándék, amely a nagy kezdőbetűt is indokolttá teszi. A javasolt forma tehát: Tehetségpontok.
(HSz)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra