kellene vs. kéne

2015. 06. 04.

A ‘kéne’ alak ugyanolyan helyes, mint a kellene?

Mind a ‘kellene’, mind a ‘kéne’ alak helyes. A Nyelvművelő kéziszótárban ugyan találunk stílusminősítést (a ‘kellene’ alakot minősíti köznyelvinek, a ‘kéne’ alakot bizalmas-népiesnek, de véleményünk szerint ma már nincs értelme effajta megkülönböztetésnek, hiszen mindkettő ugyanolyan megfelelő bármely helyzetben – vö. Tinta, Budapest, 2005. 288.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra