y és i végű családnevek többes száma

2015. 06. 09.

Az y és i végű családnevek többes számában van-e valamilyen (jelentésmegkülönböztető vagy nyelvhasználati) szerepe a kötőhang jelenlétének, vagy a kétféle változat egyenértékű (pl. Munkácsyk vs. Munkácsyak)?

Az i-re (i értékű y-ra) végződő családnevek többes számú alakja ingadozó: Munkácsyk, Munkácsyak, melyek rokon értelmű változatok.
Egy régebbi szakkönyv említ némi jelentésmódosulást: a Munkácsyk szóalak a Munkácsyhoz hasonló személyiségeket jelenti, a Munkácsyak egy adott család tagjait. (l. Rákóczik és Rákócziak; Nyelvművelő kézikönyv, Grétsy–Kovalovszky szerk., Akadémiai Kiadó, Bp., 1985, II. 1112.)
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra