többszörös jelzők

2015. 06. 14.

Az alábbi esetekben az értelmezés érzésem szerint megkívánná a halmozott melléknevek egybeolvadását, de a szabály különírást ír elő.
Melyik tehát a helyes: kötött pályás közlekedés vagy kötöttpályás közlekedés?
Magas állványos raktár vagy magasállványos raktár?
Piros bogyós szelet vagy pirosbogyós szelet?

Annak ellenére, hogy a nyelvhasználatban egyes szószerkezetek szorosabban összetartozók, a helyesírási szabályzat alapján mégis a különírás a helyes. A kérdésben felsorolt szerkezetek is ilyenek. Az egybeírásnak ez egyik oka az lehetne, hogy a szerkezethez képest az egybeírt alak más jelent, pl. három szög (három darab tárgy) – háromszög (mértani idom).
Mindhárom beküldött példában a jelzős szerkezet főnévi tagját melléknévképzővel látjuk el, a szabály szerint ilyenkor a különírás megmarad: piros bogyó – piros bogyós, kötött pálya – kötött pályás, magas állvány – magas állványos. Ezek együttesen válnak főnevek jelzőivé, de emiatt nem írjuk egybe az eredeti jelzős szókapcsolatokat.
A magas állványos raktár szószerkezetet a félreértés elkerülésére a magas állványok raktára változattal helyettesíthetjük.
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra