Zsámfáter! Zsámfutera máter!

2015. 06. 17.

Sebők Zsigmond Mackó úr második utazásában szerepel a Zsámfutera máter! kifejezés. Mi a pontos jelentése?

Az enyhének számító káromkodás francia eredetű, a jean-foutre ‘hitvány, gyáva, pimasz’ szóból származtatják. A Dunántúlon a népnyelvben több helyen előfordul. „Földrajzi elterjedése valószínűvé teszi, hogy a napóleoni háborúk alatt a Dunántúlon átvonuló francia seregek katonái hullajtották el (esetleg a francia háborúk alatt e vidékre internált és meglehetős szabadságot élvező francia foglyok)” – írja Bárczi Géza. A 19. századtól van rá adat tehát, pl. több változatban: Zsámfáter hordta! Zsámfutera máter! Zsánfuter teremtette! Zsánfutter atta kőke! (kölyke).
„A zsámfutera máter talán a hozzá hasonló hangulatú és még az én gyerekkoromban eleven canis tota mater hatására alakulhatott” – teszi hozzá Bárczi a szómagyarázathoz.
Forrás: Bárczi Géza: Zsámfáter hordta! Szó- és szólásmagyarázatok. In: Magyar nyelv, 1952. 48. évfolyam, 202–203.)
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra