idegen szavak és nevek toldalékolása

2015. 08. 02.

Hogyan toldalékoljuk az idegen szavakat, illetve idegen neveket? Pl. Willisszel. Mi a két azonos mássalhangzóra végződő szavakra – akár magyar akár idegen – vonatkozóan. Pl. jazz-zel vagy jazzzel?

Az idegen írásmódú neveket és szavakat ugyanúgy toldalékoljuk, ahogyan a magyar szavakat, illetve tulajdonneveket, azaz kötőjel nélkül (AkH. 215). Kivételt képez, ha az idegen írásmód szerint írt név vagy szó hangérték nélküli betűre végződik, vagy ha a magyar írásrendszer számára ismeretlen betűegyüttes jelöli (AkH. 217). A 217/c szabálypont alapján kötőjellel kapcsoljuk az azonos betűvel kezdődő magyar toldalékokat a mássalhangzót jelölő kettőzött betűre végződő idegen tulajdonnevekhez. Pl. Willisszel, de: Mann-nal. A helyes forma: jazzel. Korábbi válaszunkat itt találhatja: http://www.e-nyelv.hu/2014-06-24/muveszettorteneti-es-termeszettudomanyi-muzeumok-jazzel/. A 94. szabálypont szerint: „A toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három azonos mássalhangzót jelölő betűt kettőzöttre egyszerűsítjük: orra (= orr+ra), tollal (= toll+lal)…”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra