szett-tár, szettár

2015. 08. 17.

Hogy írjuk helyesen: szett+tár, szett+ár?

Ha egy összetett szó előtagja hosszú mássalhangzóra végződik, utótagja pedig ugyanazzal a mássalhangzóval kezdődik, az összetételt kötőjellel írjuk (AkH. 62). Helyesen: szett-tár.
A szett főnevet és az ár főnevet egybeírjuk, mivel jelöletlen birtokos alárendelő szóösszetétel (AkH. 128/c). (DTSz)


A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra