Szombathely tárgyraggal

2015. 08. 24.

Szülővárosomban és környékén mindenki a Szombathelyt (pl: elhagytam Szombathelyt) alakot használja, de a mostani környezetemben Szombathelyet forma az elfogadott. A Szombathelyt csak egy berögzült alak, vagy a helységek esetében nyelvtanilag is helyes ez a ragozás?

A településekhez járuló toldalékokat leginkább a helyi nyelvszokás szabályozza, de néhány esetben kimutatható kapcsolat a név végződése és a rag között. Egyértelmű, minden nyelvi példára kiterjedő szabály azonban nem adható. A szabályszerűségekről és főbb kivételekről (elsősorban a határozóragokat illetően) tájékoztat a Nyelvművelő kézikönyv (Grétsy László — Kovalovszky Miklós szerk., Nyelvművelő kézikönyv I–II, Bp., 1985.), illetve a Nyelvhasználati szótár (Balázs Géza — Zimányi Árpád szerk., Pauz-Westermann Könyvkiadó, Celldömölk, 2007).
A tárgyragos alakokban az -e előhangzó megjelenését okozhatja az is, hogy a -hely végű településnevek egy részét hagyományosan a -t/-tt helyhatározóraggal is elláthatjuk.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra