evvel, máma, mink, tik

2015. 08. 30.

Az AkH 12. kiadásának 44. szabálypontja engedi az avval, evvel alakot. Indoklás szerint a köznyelvi elterjedtség okán. Ennek a pontnak (esetleg a 30. pontnak) alapján elfogadható-e a mi helyett a mink, a ti helyett a tik, illetve a ma helyett a máma alakváltozat? Ezek mindegyike legalább ilyen elterjedt.

Már a 11. kiadás 45. szabálypontja is így fogalmaz: „az evvel és ezzel között nemigen van különbség”.
Az evvel elterjedésének és kifogástalanságának oka az, hogy ugyanúgy a névmás z-je hasonul benne a rag első mássalhangzójához, mint a többi ragos alak esetében: erről, ennek, ettől, ehhez stb. Persze az ezzel alak továbbra is választékosabbnak számít (Nyelvművelő kéziszótár, 2005: 164.).
A mink és tik választékos beszédben és írásban nem használatosak, hiszen népies és bizalmas változatai a mi és ti személyes névmásnak (uo. 377., illetve 559.). Ugyanígy a máma is népies és bizamas(-pongyola) változat (uo. 353.).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra