továbbörökítés, hívóének

2015. 09. 01.

Azt szeretném kérdezni, egybeírjuk-e a továbbörökítés, hívóének, társadalomelőtti szavakat?

A továbbörökítés egybeírandó, mert a tovább- szófaja igekötő, a hívóének szintén egybeírandó, az igenévi előtag funkciót jelöl, és nem összetett, a társadalom előtti különírandó, mivel egy főnév és egy névutómelléknév kapcsolata.
(MK)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra