tudniillik, hogy

2015. 10. 11.

Szükséges-e vesszőt használni a tudniillik szó után ebben az esetben: tudniillik, hogy… ?

A vessző kitétele szükséges, mert olyan alárendelő szerkezetről van szó, melyből hiányzik az utalószó. Egy korábbi válaszunkból idézek egy példamondatot (Nyirő József nevének írásmódjával kapcsolatban), kiegészítve a zárójelbe tett utalószóval:
A röviddel írt változatot támaszthatja alá az is, amit a Hajdú Mihály szerkesztette Családnevek enciklopédiájában olvasunk, tudniillik (azt), hogy a „Nyirő” családnév a Dunán túl, illetve Erdélyben, különösen Csíkban gyakori (vö. i.m. 352. o.).

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra