oszt ragozása

2015. 10. 15.

A matektanárnőnk folyton azt a szót használja, hogy „osztol”, mikor feladja a feladatot, szerintünk az „osztasz” szó a helyes. Melyik a helyes? 🙂

A magyar igék kijelentő mód, jelen idő, egyes szám második személyű, alanyi (általános) ragozású igeragja kétféle lehet: -sz vagy -l, mely az igető hangszerkezetétől függ, pl. mosol, vársz. Az oszt igéhez az -sz járul (osztasz).
A kérdésben szereplő igealak (osztol) nyelvjárási jelenség, hasonló példa az adsz helyett az adol. A tanárnő beszédében feltehetően a tájnyelvi változat fordul elő a köznyelvi helyett.
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra