puskás század, utászszázad, híradószázad

2015. 10. 21.

Hogyan kell írni: puskás()század, híradós()század, utász()század, géppuskás()század?

A katonai századok nevét jelentéstömörítő jellegük miatt többnyire egybeírjuk (vö. pl. dragonyosszázad mint dragonyosokból álló század – OH. 610.) Eszerint az ‘utászszázad’ is bizonyosan egybeírandó.
A ‘híradószázad’ ebben a formában szerepel az OH.-ban (812.). Valószínűleg itt a híradók századáról van szó, mert a további példák között a következők szerepelnek: híradó százados, híradó zászlós stb.
A ‘puskás század’ és a ‘géppuskás század’ esetében nem látok olyan jelentésmódosulást, amely az egybeírást indokolná (tehát a különírt és egybeírt alak nem jelent mást). A jelzők arra utalnak, hogy milyen fegyvernemet használ az adott század, nem pedig a tagok megnevezését jelölik, ezért a különírást javaslom.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra