benneteket

2015. 12. 12.

A „bennünket” szót, a „bennetek”-kel együtt helytelennek érzem. Miért nincs meg a személyes névmáshoz hasonlóan az összes alak (engem, téged, őt, minket, titeket, őket)?

Az Etimológiai szótárban (Zaicz Gábor főszerk., Tinta, Budapest, 65. o.) ezt olvassuk a ‘benneteket’ szónál:
[1574] Megszilárdult ragos alakulat. Alapszava a ‘benn’ határozószó, a szótőhöz csatlakozó -tek többes szám második személyű személyrag, a -t végződés a tárgyeset ragja. Hasonló módon vezethető le a többes szám első személyű személyragot tartalmazó ‘bennünket’ forma [1542]. Kezdetben mindkét szó részelő jelentésű volt, azaz ‘közületek’ és ‘közülünk’ jelentésben élt. A ‘titeket’ és ‘minket’ jelentés is minden bizonnyal kialakult már az ősmagyar korban.”
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra