luxusszálló, buszsáv

2015. 12. 21.

A luxusszálló helyes kiejtéséről kérdezem. A közelmúltban az egyik országos rádióadón óránként használták az említett szót, dupla sz-szel kiejtve (luxuSSZálló). Elfogadható-e) ez így, vagy mindenképpen kellene hallani a luxus szó s hangzóját (legalább is valamennyire)? És a többi esetben: orvoSSZakértő ; nyitvatartáSSZerint ; buSSáv…?

A Nyelvművelő kézikönyv (1/311) szerint s+sz mássalhangzó találkozásakor kerüljük az első hang teljes hasonulását, tehát nem máSSZor, hanem más’szor, ennek mintájára luxus’szálló, nem luxuSSZálló. Ugyanez az eset: orvos’szekértő és nyitvatartás’ szerint. A buszsáv ennek fordítottja. Erre nincs szabály, mert az egészség esetében a helyes ejtés a hasonult: egésség, de például a kézikönyv a bányászság esetében elfogadhatónak tartja mindkét alakot: bányász’ság és bányásság. A buszsáv esetében a mi nyelvérzékünk a busz’sáv változatot érzi választékosnak, a bussáv formát népiesnek. (BG)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra