Egy nemzeti ügy munkása…

2016. 01. 01. nincs hozzászólás

Ördög Ferenc nyelvész, az MTA doktora, a magyar névkutatás egykori nagy nemzedékének meghatározó alakja életének 83. évében, 2015. december 28-án elhunyt.


Ördög Ferenc az elkötelezett tanár és tudós mintapéldája volt. Fő állásában a nagykanizsai – ma a Batthyány Lajos nevet viselő – gimnázium tanára volt, ahol évtizedeken át oktatta a magyar nyelvre és irodalomra, honismeretre diákjait. Középiskolai tanári, majd nyugdíjas szakkönyvtárosi állása mellett foglalkozott tudományos kutatással. Hatalmas munkával, páratlan szorgalommal kutatta és dolgozta fel a mindaddig feltáratlan történeti és élőnyelvi forrásokat, olyan időtávokban gondolkodva, amire napjainkban nemhogy kutatócsoportok, de kutatóintézetek is csak elvétve vállalkoznak. 

Egyik szervezője volt az egykor nemzeti ügynek számító országos helynévgyűjtő mozgalomnak, összességében fél Magyarország földrajzinév-anyagának közzétételében vett részt. Érdeklődése azonban inkább az élő és a történeti személynevek kutatására irányult, melynek elsődleges terepét számára szűkebb pátriája, Zala megye jelentette. A megye 18. századi egyházlátogatási jegyzőkönyveinek személynévanyagát például több mint húszesztendei munkával sikerült közreadnia. Számos olyan feladatot vállalt magára, amelyeket a szcientometria, azaz a tudománymérés mai szempontrendszerei kevéssé értékelnek, de ő jól látta fontosságukat.


Feldolgozásainak állandó hátterét, legjellemzőbb forrását – páratlan anyagismeretét – az általa feltárt és közzétett hatalmas névkorpuszok biztosították. A tulajdonnevek különböző típusait a nyelv időbeli, térbeli és társadalmi, illetve kulturális dimenzióiban egyaránt kívánta vizsgálni. Ha a névtan alkalmazott művelődéstörténet is, akkor Ördög Ferenc munkái ennek szemléletes igazolását nyújtják.


Ördög tanár úr több hazai felsőoktatási intézményben is tartott névtani kurzusokat, de még többen tanultunk tudományos munkáiból, névtáraiból, tanulmányaiból, a tárgyalt témát mindig új adatokkal gazdagító recenzióiból és opponensi véleményeiből is. Ő pedig „saját” – valójában nagyon is közérdekű – munkái mellett mindig szívén viselte saját közösségeinek: tudományterületének, iskolájának, lakóhelyének és legtágabb közösségének sorsát; ahogyan ezek is megbecsülték őt.


Ördög Ferencet őszinte, szívből jövő kötelességérzet, tenni vágyás, nagy munkabírás és szorgalom, széleskörű tudás és szerénység, közvetlenség és emberség jellemezte. Tudása és embersége egyaránt hiányozni fog számunkra.


(Fotó: Szakony Attila/zaol.hu, szöveg: Farkas Tamás)Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

vissza a főoldalra