hasonlító mellékmondat

2016. 01. 02.

Létezik-e tárggyal kifejezett módhatározói mellékmondat: Mint homokot, megsokasítok napokat.

A „Mint homokot, megsokasítok napokat” főmondata módhatározói, azon túl sajátos jelentéstartalmú (hasonlító) mellékmondat. A hasonlító mellékmondatok lehet alanyi mondatrészkifejtő (Annyi termett, mint tavaly), tárgyi mondatrészkifejtő (Olyat hozz, mint amilyet a múlt héten). A témához lásd: Magyar grammatika, 514-515. stb. (BG)
vissza a főoldalra