ikes igék

2016. 01. 03.

Ikes igék kimondásánál egyes szám első személyes alaknál mióta helyes a k végződés?

A magyar nyelvben az ikes ragozás felemás állapotban van. Részben nyelvtörténeti, részben nyelvjárási okból a teljes ragozási sorra és minden ikes igére kiterjedően sok változat (ikes-nem ikes) van. Alapszabályként az mondható el, hogy az állandó ikes igék esetében (ilyen az eszik, iszik) egyes szám első személyben a köznyelvben az m az igei személyrag (eszem, iszom), de pl. már ezen igék esetében is az ikes ragozást nem használó nyelvjárások (például: Tiszántúl) esetében eszek és iszok alak szerepel. Az összetett kérdéshez ajánljuk a Nyelvművelő kézikönyv vagy a Magyar nyelvhasználati szótár ikes ragozás címszavának tanulmányozását. (BG)
vissza a főoldalra