Bertollinek, Bertollinak

2016. 01. 08.

Bertollinek vagy Bertollinak?

Ha a vegyes hangrendű idegen szavakban az utolsó szótag magas hangrendű, mint a Bertolli névben, mély hangrendű a toldalékolás (Grétsy László–Kovalovszky Miklós főszerk., Nyelvművelő kézikönyv, II., Bp., Akadémiai, 1980, 79–82. o.), tehát Bertollinak. Hasonló példa: Kentucky [kentaki] – Kentuckyban (Helyesírás, Osiris Kiadó, 2004, 902. o.). Azonban ezekben az esetekben ingadozás tapasztalható, tehát elfogadható a Bertollinek forma is. Részletes eligazítást talál az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötetének lapjain (2004: 275–277.). A szabály a gyakorlatból (úzusból) levont következtetés, illetve általánosítás, ezért megingathatatlan szabályok helyett ebben az esetben inkább a nyelvszokás hatalmáról beszélhetünk.
(MK)
vissza a főoldalra