Rio de Janeiró-i, riói

2016. 01. 13.

Az olimpiai évében sokszor előkerül a Rio de Janeiro helységnév.
Hogy írjuk helyesen az -i képzős alakját, valamint a rövidített alakot, pl. riói?

Az idegen írásmód szerint írt szavak végső a-ja, e-je, o-ja és ö-je helyett á-t, é-t, ó-t, ill. ő-t írunk az olyan toldalékos alakokban, amelyekben ezek a szó végi hangok a magyar kiejtésben megnyúlnak: Goethe, goethei, de: Goethének, goethés; Oslo, de: Oslóban, oslói; Malmö, de: Malmőből, malmői; stb. (Vö. AkH. 216.).
Az AkH. 12. 217/b pontjában a két vagy több különírt elemből álló -i képzővel ellátott tulajdonnevek között szerepel példaként a Victor Hugó-i példa, ez is mutatja, hogy a szabály a többeleműekre is vonatkozik. A rövidített alak egyelemű tulajdonnévként kapja meg a melléknévképzőt. A kérdezett alakok ez alapján helyesen: Rio de Janeiró-i, riói.
(DTSz)
vissza a főoldalra