valahány utótagként

2016. 01. 23.

Mi a -valahány (pl. tizen-, huszon-, negyven- stb.) helyes írásmódja?

A valahány utótagként egybeírandó: tizenvalahány, huszonvalahány, harmincvalahány, negyvenvalahány stb. Az egynéhány viszont kötőjellel írandó a félreértések elkerülése végett: húsz-egynéhány, huszon-egynéhány (OH. 829., 1390., illetve AkH. 12. kiadás, 223., 309. szabálypont).
vissza a főoldalra