vásárolhatók, vásárolhatóak

2016. 02. 16.

Mind a két változat helyes: vásárolhatók illetve vásárolhatóak?

Ez a kérdés többször is szerepel már adatbázisunkban. E válaszokat adtuk:
A Magyar nyelvhasználati szótár szerint viszonylag újabb fejlemény a kötőhangzós -k többesjel a folyamatos melléknévi igeneveken. Ingadozik a nyelvhasználat, sokszor mindkét forma, a kötőhangzós és anélküli egyaránt létezik, de nem mutat jelentéskülönbséget. Például: elbűvölők – elbűvölőek, ugyanígy várhatók – várhatóak. Igaz, a Nyelvművelő kéziszótár megjegyzi, hogy a -ható, -hető képzős szavak esetében kellemesebb hangzású és egy szótaggal rövidebb a kötőhangzó nélküli forma, s ezt ajánlja.
(http://www.e-nyelv.hu/2011-07-27/varhatok-talalhatok/)
És egy másik, hosszabb válasz:
A “találhatók”, tehát a kötőhangzó nélküli, rövidebb változat a hagyományos, ám itt, úgy tűnik, nyelvi változás zajlik, mert újabban egyre gyakoribb a “találhatóak” típusú többes szám.
A jelenség hátterében a Nyelvművelő kéziszótár szerint (Tinta, Bp. 2005, 318. o.) az állhat, ahogy az -ó, -ő képzős melléknévi igenevek többes számánál is két változat használható. Ott azonban e két változat jelentéskülönbséget hordoz attól függően, hogy főnévként vagy melléknévként állnak a mondatban: pl. “ezek az üdítők nagyon üdítőek”, illetve “a hódítók nem voltak valami hódítóak”.
E kézikönyv szerint: “E kötőhangzók analógiásan átterjedtek a -ható, -hető képzős szavakra is: “az utak járhatóak, fejtegetései nem mindig érthetőek”. Ezekben azonban a kötőhangzónak nincs szófaj-megkülönböztető funkciója, ezért ilyenkor a kellemesebb hangzású és egy szótaggal rövidebb, kötőhangzó nélküli formák (járhatók, érthetők) használatát ajánljuk.”
Ez tehát a hagyományos álláspont, de nem róhatja meg senki azokat, akik az újabb keletű, kötőhangzós változatot használják. (http://www.e-nyelv.hu/2009-11-24/talalhatok-ill-ujabban-talalhatoak/)
(MK)
vissza a főoldalra