kidob vs. eldob

2016. 03. 08.

Elfogadható-e a kidobom a szemetet helyett az eldobom a szemetet?

A ki- igekötőnél megjegyzi a Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai, Budapest, 2003. 665. o.): „Zárt v. körülhatárolt téren kívülre [dob].”
Az el- igekötőnél a következőt olvassuk (ugyanott, 256. o.): „valahonnan távolodva, ill. távolodást előidézve. A kiindulási ponttól egy távolabbi pontig jut(tat)va.”

Ha az igekötők jelentését összekapcsoljuk a dob ige jelentésével, a következőre juthatunk:
Kidobni a szemetet. (Kidobni a lakásból akár a lakáson kívül található szemetesbe, akár az ablakon keresztül az udvarra, de mindenképpen ki a zárt térből. Ennek egy másfajta felfogása lehet az, hogy zárt térben egy másik zárt térbe juttatjuk a szemetet: a lakásban található kukába, amelyet majd kiviszünk a lakásból – ürítés céljából.
Eldobni a szemetet. (Egy távolabbi pontra juttatni a szemetet, amely nem jelenti azt, hogy feltétlenül a szemetesbe dobjuk, hanem valahol a szabad térben „elengedjük”.)

A fentiek alapján lehetne szinonima az eldobni és a kidobni ige, tapasztalatunk mégis azt mutatja, hogy nem szokás helyettesíteni egymással a két szót.
(PÁ)
vissza a főoldalra