hagyományos írásmódú tulajdonnevek szótagolása

2016. 03. 09.

Hogyan kell helyesen szótagolni az alábbi toldalékos személyneveket?
Széchenyiig
Kossuthért
Batthyánynak
Weöresé

A helyes szótagolás a következő: Szé-che-nyi-ig, Kos-su-thért, Bat-thyá-ny-nak, Weö-re-sé.
(PÁ)
vissza a főoldalra