birtokos személyjelezés

2016. 03. 10.

Hogyan toldalékolhatunk a következő esetekben: anyaga – műanyaga/műanyagja, teste – égiteste/égitestje?

A Magyar nyelvhasználati szótár (Balázs – Zimányi szerk. Pauz Westermann, Celldömölk, 2007. 128.) a következőt írja:
„Az egyes szám 3. személyű birtokos személyjel két változata: -a, -e vagy -ja, -je. Az eredetileg hangréskitöltő j elem analógiás úton terjed. […] Jellemzően ingadozó helyzetet tapasztalunk […] A j-s formák használati körülményei: csak mássalhangzós tőben fordulhatnak elő, de nem minden esetben. […] A j megjelenése a szóvégi mássalhangzótól függ. Leginkább -t végűeknél, valamint a d, g, k, p, t, l, r, m, n végűeknél fordul elő, alig van a c, cs, s, sz, z, zs végűek körében.”
A kérdésben hozott példákban is tapasztalható ingadozás.
(PÁ)
vissza a főoldalra