Köjál

2016. 05. 02.

Hogy helyes a Köjál szó írásmódja? Szóösszevonás, ezért csak a kezdőbetű nagy, vagy az interneten gyakran előforduló KÖJÁL alak a helyes?

A magyar helyesírás szabályai 286. pontja szabályozza a szóösszevonások helyesírását: a tulajdonnévi (főként többelemű intézményneveket helyettesítő) magyar és idegen szóösszevonásoknak az első betűjét általában nagy-, a többi betűjét kisbetűvel írjuk, tehát úgy, ahogyan a tulajdonneveket: Helir (= Hírlap-előfizetési Iroda), Ofotért (= Optikai, Finommechanikai és Fotocikkeket Értékesítő Vállalat).
A Köjál (a mai ÁNTSZ jogelődje) a fenti szabály alapján írandó (vö. Helyesírás, Osiris Kiadó, 2006: 956).
(DTSz)
vissza a főoldalra