zsalu, zsaluzia

2016. 05. 04.

Hogyan írjuk helyesen a zsaluzia szót?

A magyar helyesírás szabályai a zsalu, zsalugáter, zsaluzat szavakat tartalmazza (AkH. 576.o.). Az Akadémiai Kiadó Műszaki lexikonja azonban hosszú ú-s zsalúzia írásmóddal hozza (1974, 3. kötet, 1081. o.).

Ez az alak vélhetőleg arra a tendenciára vezethető vissza, hogy ha a magyarban a magánhangzót egy mássalhangzó + i + magánhangzó követi, hosszú lesz (pl. „rádió, csízió, fúria, lénia, história, június, géniusz” stb., vagy a tulajdonnevek közül pl. az azonos végződésű „Andalúzia”). Van ez alól kivétel, pl. az „unió”, de sokan ezt is hosszú „ú”-val ejtik. Az említett tendenciáról Nádasdy Ádám alábbi cikkében olvashat:
http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/40.html

A gyakorlat inkább a rövid u-s változat.
(DTSz)
vissza a főoldalra