szerintem, énszerintem

2016. 05. 08.

Az én()szerintem kifejezés hibás-e? Illetve külön- vagy egybe kell-e írni?

A Nyelvművelő kéziszótár (Grétsy–Kemény, 1996, Auktor Könyvkiadó, Budapest, 149.) szerint a raggal vagy névutóval ellátott személyes névmások, személyragos határozószók általában személyes névmási előtag nélkül használatosak: hozzám, irántam, tőlem, utánam stb. A névmást csak akkor tesszük ki eléjük, ha erősebb nyomatékot akarunk adni, például szembeállításban: ne énhozzám fordulj, hanem őhozzá; énszerintem hívják így, nem őszerinte. Az egybeírásról A magyar helyesírás szabályai 122. pontja rendelkezik.
(DTSz)
vissza a főoldalra