szerzetesrendek rövidítése

2016. 05. 30.

A szerzetesek neve után álló, a rendjüket jelző betűket hogyan írjuk helyesen: pl. a jezsuiták S.J., SJ. vagy SJ, a piaristák SchP vagy csak SchP (pont nélkül)?

A Rövidítések enciklopédiája (2012, 424, 429.) szerint: S.J. (Societas Jesu; jezsuiták), SchP (Scholae Piae, piaristák). Vagyis látható, hogy egy könyvön belül sincs egység. A mozaikszók képzésének szabálya szerint a helyes forma ez lenne: SJ és SchP, de ettől a hagyomány miatt eltérhetnek. A Piarista Gimnázium évkönyvében például ezt találtjuk: Sch. P. (BG)
vissza a főoldalra