fog (segédige)

2016. 06. 03.

Egy magyar mint idegen nyelv oktatásáról szóló weboldalon olvastam az alábbi megállapítást a jövő időről: “A jövő idő analitikusan szerkesztett; a fog segédige a fog igéből származik. Így morfológiai szempontból nem indokolt külön jövő időről beszélni. Fogom magam, és megcsinálom. = Meg fogom csinálni.”
A kérdésem a következő: valóban létezik összefüggés a fogja magát kifejezés és a fog segédige között? Egy magyarul tanuló számára megtévesztő lehet a példamondat.

A fog segédige valóban a konkrét fog (megfog valamit) igéből fejlődött, úgy mondjuk: grammatikalizációval. A magyar nyelv történeti nyelvtana (II/1. Bp., 1992. 135.) ezt írja erről: (A XV. században) “az egyébként konkrét jelentésű fog jelentéstanilag már kiüresedett, grammatikai elemmé vált: megfog > hozzáfog > jövő időt képező segédige… a fog segédigés jövő idő beépült a rendszerbe”. (BG)
vissza a főoldalra