szépszülő

2016. 06. 22.

Igaz-e, hogy a szépszülő szülője: ószülő?

A magyarban a rokonsági fokok megnevezésében igen nagy a változatosság. A dédszülő, ükszülő (ükapa, ükanya) után a szépapa (’dédszülő nagyapja’ – Magyar értelmező kéziszótár) következik. Ennél távolabbi ősök neve nincs a szótárban. Elképzelhető, hogy e hiány pótlására szeretnék az ószülő, ősszülő megnevezéseket használni, mindenesetre a fellelhető, hiteles szótárakban nem találjuk őket.
A szépapánál régebbi felmenőket egységesen lehet ősapának is nevezni, l. pl. https://hu.wikipedia.org/wiki/Rokonság.
Néhány könyv, amelyben talán vannak használható közlések e tárgykörben:
Bodrogi Tibor: A magyar rokonsági terminológia vizsgálatának néhány kérdése (Műveltség és Hagyomány, 1961); Bodrogi Tibor: Társadalmak születése (Bp., 1962).
J. Lőrinczi Réka: A magyar rokonsági elnevezések rendszerének változásai. Kriterion Kiadó, 1980.
(DÉ)
vissza a főoldalra