Szingh (sziŋ) név toldalékolása

2016. 07. 12.

Hogyan toldalékoljuk: Szingh?

Ha az idegen tulajdonnév végén hangérték nélküli betű van, a magyar toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk (AkH. 217/a). Például: Szingh-nel, Szingh-től. (SzK)
vissza a főoldalra