történetkritikai exegézis

2016. 08. 02.

Helyes így: történetkritikai exegézis?

A történetkritikai jelző kötőjel nélkül írandó, mert csak két tagból álló összetétel, ezért bármilyen szótagszámig egybeírjuk (vö. AkH. 139.).
(PÁ)

 
vissza a főoldalra