fellebbezés, beruházás

2016. 08. 07.

Elválhatnak-e az igekötők a beruházni és a fellebbezni szavakban? Hogyan lehet őket jövő időbe tenni?

A fellebbezni szóban nem igekötő van. Az Etimológiai szótár (Zaicz Gábor főszerk., Tinta, 2006. 207. o.) a következőt írja: “Származékszó, mely a feljebb alapszóból keletkezett -z igeképzővel.” Jelentése: ‘a felsőbb igazságszolgáltatási szervhez fordul’ (vö. uo.)

A beruház szavunk az invesztál ige fordítása, és mind elváló, mind el nem váló formában előfordul. Ha jövő időben el szeretnénk kerülni az elváló formát, akkor a jelen idejű igealakot is használhatjuk: Jövőre beruházunk majd egy új lakásra. Vagy más szófajként (pl. főnévként) is mondatba tehetjük: Jó lenne az, ha x összegben egy új beruházás valósulna meg.
(PÁ)
vissza a főoldalra