áramegyenleg

2016. 09. 02.

Hogyan írjuk helyesen: áram()egyenleg?

Sok alárendelő összetett szó elő- és utótagja között olyan, bonyolult kapcsolat van, hogy az összetétel csak többszavas szerkezettel értelmezhető. Így például: vámvizsgálat (= vámnál végzett, vámmal kapcsolatos vizsgálat). Az ilyen, úgynevezett jelentéstömörítő összetételek tagjait egybeírjuk, például: árvízvédelem, munkavédelem, villanyvilágítás (AkH. 111.). A kérdezett alak tehát helyesen: áramegyenleg.
(DTSz)
vissza a főoldalra