szótagszámlálás, többszörös összetétel

2016. 09. 10.

Miből vezethető le, hogy míg a „szövegkiegészítés”-t egybeírjuk (AkH. 139. szabálypont), addig a „munkaruha-ellátás”-t kötőjellel.

A „munkaruha-ellátás” négytagú összetétel, de a szabályzatban nem látom, hogy a kettőt meg kellene különböztetnünk. A szabály ezt mondja: „Gyakorlati megfontolásból az igekötők közül csak a két vagy több szótagúakat tekintjük külön összetételi tagnak.” Az „el” nélkül hat szótagunk van a „munkaruha-ellátás”-ban, és ez alapján egybe kellene írni. Vagy arról volna szó, hogy ugyan az „el” nem külön összetételi tag, mégis bele kell számítanunk a szótagok számába, mert a „szövegkiegészítés”-nél sem az volt a döntő, hogy a „ki” nélkül hat szótag az összetétel, hanem az, hogy a kéttagú összetételeket a szótagszámtól függetlenül mindig egybeírjuk?

A kétféle írásmód között a különbség abból adódik, hogy a szövegkiegészítés szó két szóból álló összetételnek számít (emiatt a szótagokat sem számoljuk), a munkaruha-ellátás többszörös összetételnek – egyik esetben sem vesszük figyelembe az egy szótagos igekötőket összetételi tagnak, de a szótagok számába igen beleszámoljuk.
A szabály szerint a munkaruha-ellátás hét szótagos és többszörös összetétel (kettőnél több szóból áll: munka, ruha, ellátás), ezért kötőjelesen írjuk.
(DÉ)
vissza a főoldalra