“nem” tagadószói összetételek és szókapcsolatok

2016. 11. 10.

A “nem” kezdetű összetételekre nem találtam olyan szabályt, ami alapján biztosan tudnám, hogy kell ezeket írni. Ebben a mondatban különírnám, az eredeti mondat így szól: Izráel Istene kegyelmes és hűséges a nem-izráelitákhoz is stb. De nemcsak ebben az egy esetben kérném a segítségét, hanem valamilyen útmutatásra is szükségem lenne, hogy mi alapján válasszam külön, vagy írjam egybe, a jelentésmódosuláson kívül.

Külön szabálypont nincs az efféle szavak helyesírására, az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás című kötet csupán felsorolja a 126. és 127. oldalon a “nem” tagadószói összetételeket és szókapcsolatokat. A kérdezett szó javasolt írásmódja: nem izraeliták.
(MK)
vissza a főoldalra