teste, úttestje

2016. 11. 20.

Az összetett szavak toldalékolását az utótag határozza meg, vagy az összetétel miatt változik?
pl. test–teste, úttest-útteste/úttestje?

A magyarban az egyes szám harmadik személyű birtokos személyjel ingadozást mutat: -a/-e vagy -ja/-je. Sok vizsgálat, elemzés foglalkozik e jelenséggel, a Magyar nyelvhasználati szótáron kívül a Nyelvművelő kéziszótárat ajánlhatom, illetve két írást.
Horváth Péter Iván, kollégánk cikke:
http://e-nyelvmagazin.hu/feltoltes/2015/06/Bel%C3%ADv.pdf 11. cikk
Nádasdy Ádám írása:
http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking/31.html
Az nyilvánvaló, hogy az összetételi előtag befolyásolja az utótag jelentését, s ilyen szempontból úgy tűnhet, mintha meghatározná a toldalékolást is, de itt valószínűleg egy nagyobb mérvű jelenségről van szó: *este/estje (csak egyiket használjuk), csütörtöke/csütörtökje (mindkettőt), kara vagy karja (jelentésében is szétvált, nem keverhető össze).
A teste esetében (úttest – úttestje) is a szétválás más esetekben is megfigyelhető: az ember teste, de (talán) a mérnöktanár mintadarabja, azaz testje…
(BG–DÉ)
vissza a főoldalra