teste, úttestje

Az összetett szavak toldalékolását az utótag határozza meg, vagy az összetétel miatt változik?
pl. test–teste, úttest-útteste/úttestje?