légútjai, légutai

2017. 01. 24.

A szótárak alapján: út, útja, útjai, légútjai – ez világos.
De helyes-e vajon az utai, légutai forma is, rövid u-val? (hiszen a köznyelv mond ilyet – de hogy írjuk?) Esetleg hosszúval írva helyes? (bár a köznyelv gyakran röviddel ejti)

Az út főnév toldalékolásáról A Magyar Nemzeti Szövegtár Alaktani táblázataiban találunk eligazítást. A birtokos személyjeles birtoktöbbesítős alakok kétfélék: út, útjaim, utaim.
Ez alapján a légutai szóalak is helyes.
(DÉ)
vissza a főoldalra