AIDS-szel, AIDS-cel

2017. 01. 26.

Hogy írjuk?
HIV-vel/AIDS-szel foglalkozó ….
HIV/AIDS-cel fogalkozó…

A betűszók toldalékolásakor a hasonult alakokat az utolsó kiejtett hanghoz igazítjuk. A ds betűkapcsolat ejtése lehet sz vagy c, így két forma jön létre: AIDS-cel (OH. 2004: 435), AIDS-szel – a helyesírási szabályzat 12. kiadásának szójegyzéke szerint (145. o.).
(DÉ)
vissza a főoldalra