nem létező, nem tudás, nemlét

2017. 02. 01.

Hogyan írjuk: „tudás és nem tudás”, „létezés és nem létezés”, nem létező, nem lét, nem tudó?

A nem létező, nem létezés, nem tudó és a nem tudás a szervetlen szókapcsolatok közé tartozik. Erről a nyelvtani szerkezetről az Osiris Kiadó Helyesírás című könyve a következőképpen ír: „A szervetlen szókapcsolatokat tartalmazó összetett szavakat csak formájuk alapján soroljuk a szóösszetételek közé, hiszen nyelvtani szabályokkal nem magyarázható szóalkotás révén keletkeznek. Tagjaik a nyelv működésének folyamatában fokozatosan tapadnak össze, tehát ezeknek a formáknak a keletkezése kisebb mértékben produktív.” Az előzőekből láthatjuk, hogy a nem tagadószói szerkezetek írásmódjának eldöntésében a fő szempont annak megállapítása, hogy ebben a tapadási folyamatban (amelyet sokszor jelentésváltozás is kísér) az adott szó milyen állapotban van: a nyelvhasználók mikortól érzik az adott szót inkább egybeírásra érdemesnek. A nem létező, nem létezés, nem tudó, nem tudás különírandó. A nemlét filozófiai szakkifejezés, itt tehát van némi jelentésváltozás, ezért egybeírjuk.
(MK)
vissza a főoldalra