Leandrosszal

2017. 03. 06.

Melyik a helyes írásmód: Leandrossal vagy Leandrosszal?

A -val, -vel és a -vá, -vé rag a mássalhangzót jelölő nem magyar betűre vagy betűkapcsolatra végződő idegen közszavakhoz és tulajdonnevekhez úgy járul, hogy v-je teljesen hasonul az utolsó kiejtett mássalhangzóhoz, például: Wellsszel, Balzackal, Greenwichcsel stb. (AkH. 216./b). Így a helyes írásmód: Leandrosszal. (KR)
vissza a főoldalra