ð és Þ átírása

2017. 03. 14.

Az izlandi nevek átírásával kapcsolatban nem egyértelmű, mennyiben indokolt megtartani a magyarban nem használatos „þ” és „ð” jeleket, illetve mennyiben indokolt ezeket th-ra és dh-ra átírni? Pl. Þórður átírva elvileg Thórdhur lehetne, ehelyett gyakorlatilag mindig Thórdurként szerepel.

Az idegen írásmódú szavakban, főként a tulajdonnevekben törekedni kell a speciális betűk megőrzésére. Kivételek ez alól a nemzetközileg bevett helyettesítések, amelyek csupán a következő betűket érintik:
æ → ae, ð → dh, ə → e, ŋ → ng, œ → oe, ø → ö, ß → ss, Þ → th. Ezek a helyettesítések alkalmazandók ezeknek a speciális betűknek a betűrendbe sorolásakor is (Osiris, 245. oldal). Ez alapján a helyes átírás: Thórdhur.
(MK)


vissza a főoldalra