Mann-né

2017. 06. 12.

A Mann-né kötőjelesen írandó?

A mássalhangzót jelölő kettőzött betűre végződő tulajdonnevekhez az azonos betűvel kezdődő toldalékot ( így a -val, -vel és a -vá, -vé rag megfelelő alakját is) kötőjellel kapcsoljuk, hogy a név alapformája világosan kitűnjön, például: Mann-nak, Mann-nal. (AkH. 217. c) szabálypont). A helyes írásmód: Mann-né. (MKné)
vissza a főoldalra