és, s

2017. 06. 20.

Ugyanazok a szabályok vonatoznak az „s” „és” használatára?

Az s kötőszó az és rövidebb változata. Az s kötőszó szerepköre nagyjából megegyezik az és-ével. Az irodalmi nyelv mondatok kapcsolására szívesebben alkalmazza az s-t, mondatrészekére pedig az és-t. A kettő közötti választásra nehéz általános szabályt adni, sokszor a mondat hangzása, ritmusa dönt (Nyelvművelő kéziszótár, 157. oldal). Vesszőhasználat szempontjából ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindkét kötőszóra. (MK)
vissza a főoldalra