férfi- (előtag)

2017. 08. 01.

Egybeírjuk vagy külön az alábbi szavakat? férfiminta, férfi értékrend, férfiszerep, férfiidentitás

A férfi előtagú szóösszetételeket egybeírjuk, nyelvtani viszony van az összetétel két tagja között: férfiminta, férfiértékrend, férfiszerep, férfiidentitás. Az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötete sok példát sorol fel (2004: 115. o.) a kérdezett témában. (DÉ)
vissza a főoldalra